APP MOBILE TESTING WITH KATALON

QA/QC Feb 17, 2022
 1. Giới thiệu tổng quan về Katalon Studio

Katalon Studio là một giải pháp tự động hóa thân thiện với người dùng, được đặc trưng bởi sự đơn giản và tốc độ. Nó rất hữu ích cho các đội thử nghiệm tự động và cá nhân để dành ít nhất những nỗ lực từ việc thiết lập một dự án mới để thực hiện các kiểm tra và sau đó giám sát kết quả thực hiện.

2. Các khái niệm

 • Test Step: Là một bước trong một Test Case
 • Test Case: Là các trường hợp kiểm thử
 • Test Suite: Là tập hợp các Test Case
 • Test Suite Collection: Là tập hợp các Test Suite

3. Tính năng chính

 • Triển khai đơn giản
 • Cài đặt nhanh chóng và dễ dàng
 • Kết quả nhanh hơn & tốt hơn
 • Chế độ linh hoạt
 • Dễ sử dụng:
 • Ứng dụng đa trình duyệt: Windows 32 và 64 (7, 8 và 10) và macOS 10.11+ và Linux (dựa trên Ubuntu)
 • Có cả phiên bản miễn phí và trả phí

4. So sánh katalon và các công cụ khác

5. Hướng dẫn kết nối với mobile

Bước 1: Download và cài đặt Node JS ( nếu chưa cài đặt)

https://nodejs.org/en/download/

Bước 2: Cài đặt Appium

Npm install –g Appium

Npm install –g Appium@xxx (xxx là phiên bản)

Bước 3: Mở Katalon và kết nối với Appium

Bước 4: Setup thiết bị mobile: Kết nối bằng ứng dụng Vysor

Bước 5: Kết nối android với hệ thống (cáp USB)

Bước 6: Chạy thử nghiệm trên device

Bước 7: Create bản test mới

Video hướng dẫn cài đặt: https://www.youtube.com/watch?v=qsFXyUNiQFg

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.