AWS-Cách chuyển Region của EC2

AWS Nov 10, 2020

Region là gì?

Trước tiên chúng mình cùng nói qua một chút về khái niệm Region của AWS nhé

Region là những vùng địa lý riêng biệt được AWS định nghĩa để dùng cho việc đặt các data center của mình.Những Region này được chia ở nhiều nơi trên Thế Giới (Ở thời điểm mình viết bài này AWS đang có 24 Region trên Thế Giới). Khi bạn quyết định host infrastructure  của mình trên AWS, thì khi những resource đó càng nằm gần bạn, gần user dùng hệ thống thì độ trễ của network càng được giảm, điều này có nghĩa là user sẽ truy cập vào hệ thống của bạn nhanh hơn.

Cách chuyển Region của EC2

Khi launch EC2 thì bạn cần chọn xem EC2 đó của bạn sẽ launch ở Region nào. Tuy nhiên một ngày nào đó bạn không muốn EC2 của mình nằm ở Region mà khi launch instance bạn đã chọn mà muốn đặt ở một Region khác (Giống như chuyển nhà cho EC2 vậy) thì bạn sẽ cần làm như nào?

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một số step cơ bản để làm được việc này nhé.

Chúng ta cần 3 bước chính như sau:

1) Tạo AMI từ instance hiện tại (instance mà các bạn muốn chuyển region)

2) Copy AMI này sang region khác

3) Launch 1 EC2 instance mới từ AMI được copy ở step 2

Giờ chúng mình sẽ xem hình ảnh trên aws console tương ứng cho dễ hình dung nhé:

1. Tạo AMI từ instance hiện tại (instance mà các bạn muốn chuyển region)

Instance hiện tại của mình đang ở US East (Ohio), mình muốn chuyển instance của mình qua Region là Singapore cho gần Việt Nam hơn

Đầu tiên bạn sẽ vào Service là EC2, sau đó tại menu phía bên tay trái của EC2 bạn chọn tab "Instance".

Các bạn chọn Action →Image and template →Create Image như hình 1 phía dưới này

Hình 1-Tạo image (AMI)

Hình số 2 này là màn hình tạo image. Các bạn điền tên của image vào rồi chọn "Create Image" .

Hình 2- Tạo image (AMI)

2) Copy  AMI  sang region khác

Sau khi đã tạo image thành công (lúc này image của bạn vẫn ở Region giống với Region của EC2 ban đầu- trường hợp này là Ohio). Bạn cần phải copy image này thành một bản khác, và bản mới đó sẽ có region mà bạn mong muốn chuyển đến .

Sau khi tạo xong image như ở bước 1, các bạn click vào tab "AMIs" ở menu phía bên tay trái này. Sau đó chọn image đó và Click "Action" →"Copy image".

Hình 3: Copy AMI

Màn hình copy image sẽ hiển thị như hình số 4 phía dưới này. Điểm quan trọng ở bước này, bạn cần phải chọn Region mà mình mong muốn đặt EC2. Trường hợp này mình chọn Singapore, vì Singapore khá gần Việt Nam rồi.

Sau khi chọn xong region mong muốn và điền tên của image bạn muốn tạo chúng ta click "Copy AMI".

Hình 4- Chọn region cho AMIs

3) Launch 1 EC2 instance mới từ AMI được copy ở step 2

Sau khi đã copy xong image(AMI) đến Region chúng ta mong muốn, việc cuối cùng cần làm là Launch EC2 từ chính image được copy đó là xong.

*Các bạn chú ý là: Để nhìn thấy AMIs thuộc Region Singapore thì tại pulldown góc trên bên phải màn hình, bạn cũng cần chọn Region là Singapore.

Giờ chỉ cần chọn Launch từ AMI này là bạn đã tạo ra EC2 instance y hệt instance cũ, với Region là Region mong muốn.

Hình 5: Launch EC2 từ AMIs được copy

Chúc các bạn thành công.

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.