QUAN ĐIỂM TEST: CLICK/TAP LIÊN TỤC

QA/QC Jul 15, 2021

Click/Tap liên tục là gì?

Là hành động nháy chuột trái/ liên tiếp trong cùng một thời điểm vào button trên màn hình, đặc biệt là button save.

Tại sao chúng ta cần phải thực hiện click/tap liên tục?

Nếu các chức năng tạo mới, nếu không xử lý vấn đề click/tap liên tục thì sẽ gây ra duplicate dữ liệu trong database. Và gây ảnh hưởng rất lớn đến người dùng. Đặc biệt các chức năng nào liên quan đến tiền thì sẽ rất khó để xử lý.

Làm sao để phòng tránh lỗi nguy hiểm này?

QC trong dự án luôn luôn phải đưa quan điểm test này vào trong testcase, hoặc lúc free test luôn phải thao tác click/tap liên tục nhằm phát hiện ra lỗi duplicate data.

Phương hướng xử lý trên hệ thống khi test quan điểm click/tap liên tục sẽ như dưới:

Cho dù user thực hiện như vậy nhưng chỉ nhận lần click/tap đầu tiên

Sau đó hệ thống phải tiến hành block màn hình và show ra message đang xử lý...

Như vậy thì lần click/tap tiếp theo sẽ bị vô hiệu hóa => sẽ không bị phát sinh lỗi duplicate data.

Chúc mọi người sẽ không bao giờ bị khách hàng feedback lỗi này nhé ^^

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.