Giải pháp xây dựng và triển khai giám sát địa lý thường mại với AWS Location Services

AWS Jan 06, 2022

Bối cảnh

Các giải pháp GPS giám sát địa lý thương mại ngày càng gia tăng

Các use-case phổ biến

 • Cargo transport - Vận chuyển hàng hoá
 • Passenger transport Vận chuyển Hành Khách
 • Traveling
 • Food delivery
 • Military

Các chức năng phổ biến cho việc giám sát địa lý thương mại bao gồm

 • Tracking
 • Map
 • Places
 • Routes
 • Geofencing

Hiện tại Google là một nhà cung cấp dịch vụ cloud, đã cung cấp giải pháp và dịch vụ để phục vụ nhu cầu này với các hình thức khá đa dạng bao gồm cả miễn phí và trả phí:

 • Google Map Platform

Phân tích khái quát

Việc triển khai giám sát địa lý thương mại thông qua Google Map Platform

Điểm lợi

 • Người dùng không cần quan tâm đến việc triển khai hạ tầng dịch vụ
 • Người dùng không cần quan tâm đến bảo trì hệ thống hay an toàn an ninh hệ thống
 • Có option miễn phí cho người dùng nhu cầu thấp
 • Hỗ trợ các nền tảng cho mobile / web

Điểm bất lợi

 • Các thông tin bảo mật phải đặt niềm tin vào bên cung cấp dịch vụ
 • Tuy nhiên cần upgrade lên plan doanh nghiệp, chi phí dịch vụ phải bỏ ra lớn

Việc sử dụng các phần mềm giải pháp cũng tiềm ẩn các điểm lợi và bất lợi

Điểm lợi :

 • Có khả năng triển khai cloud và tuỳ chỉnh theo nhu cầu
 • Chủ động trong tăng cường an ninh và an toàn dữ liệu

Điểm bất lợi

 • Việc triển khai hạ tầng dịch vụ sẽ khó khăn khi nhu cầu tăng/giảm
 • Việc update các phần mềm/giải pháp hoặc customize yêu cầu đội ngũ chuyên gia riêng đảm nhiệm

Bài toán yêu cầu

 • Bài toán 1: Xây dựng giải pháp giám sát GPS, có thể customize theo nhu cầu doanh nghiệp
 • Bài toán 2: Tối ưu hoá chi phí vận hành (running cost)
 • Bài toán 3: Tối ưu hoá chi phí phát triển

Trong khi giải pháp với Google Map Platform sẽ khiến mức chi phí phát triển bỏ ra lớn,đã phần nào đánh mất rất nhiều thiện chí từ các nhà phát triển.

AWS location

Với việc sử dụng nền tảng Google Map Platform có những điểm chưa phù hợp để giải quyết bài toán đặt ra thì có một giải pháp tiềm năng đó là AWS location

AWS loacation là một dịch vụ được quản lý hoàn toàn giúp các nhà phát triển dễ dàng thêm chức năng vị trí, chẳng hạn như maps, points of interest, geocoding, routing, tracking, and geofencing cho các ứng dụng của họ mà không ảnh hưởng đến bảo mật dữ liệu, quyền riêng tư của người dùng, chất lượng dữ liệu, hoặc chi phí.

AWS loacation cung cấp nhiều công cụ khác nhau để các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng hỗ trợ vị trí. Chúng bao gồm AWS SDK tiêu chuẩn, front-end mobile and web SDK và mã mẫu để kết hợp nó với các thư viện nguồn mở như MapLibre.

Như vậy AWS location cung cấp:

 • Nền tảng hỗ trợ quản lý các chức năng vị trí dựa trên sức mạnh của hệ thống đám mây do chính họ xây dựng -> Mạnh mẽ và tiết kiệm chi phí vận hành, giảm thiểu chi phí phát triển
 • SDK dành cho nhà phát triển có thể xây dựng các ứng dụng và bổ sung thêm các tính năng mới cho phù hợp nhu cầu doanh nghiệp

Chi phí dành cho AWS location là rất cạnh tranh :

 • Map:

$0.04 cho mỗi 1,000 yêu cầu map tile

 • Tracker:

$0.05 cho mỗi 1,000 yêu cầu ghi vị trí
$0.05 cho mỗi 1,000 yêu cầu đọc vị trí

Ví dụ : Một dự án về hệ thống giám sát các vận động viên/học sinh trong đại hội của các trường với thông tin như sau:
- Mỗi trường sẽ có 10-20 lớp tham gia, với số lượng tham gia là 30hs/Lớp
- Trong một thời điểm sẽ có 10 trường cùng tổ chức trong một ngày

Mỗi vận động viên khi tham gia chạy sẽ mang theo điện thoại, cứ sau 30s sẽ gửi vị trí hiện tại của mình. Người giám sát sẽ lựa chọn một trường để xem vị trí của các vận động viên trên bản đồ, cứ sau 1 phút sẽ xem vị trí hiện tại của các vận động viên của các trường. Mỗi lần người giám sát yêu cầu và hiện thị trung bình 1 map tiles

Nếu sử dụng AWS location serviecs

10 trường cùng tổ chức trong một ngày, thời gian đại hội diễn ra trong 1 giờ
Phí Tracking.
	10 Trường * 10 Lớp * 30 Học sinh * 120 Lần yêu cầu ghi vị trí/giờ * $0.00005 = $18
Phí Map
	10 Người giám sát * 60 lần yêu cầu đọc vị trí/giờ * $0.00004 = $0.024
Tổng chi phí: $18.024

Amazon Location Service Pricing

Giải pháp xây dựng và triển khai giám sát địa lý thường mại với AWS Location Services

aws-location-gps-5

Follow

 1. Các Ứng dụng phía client/Admin được xây dựng sử dụng AWS Amplify (App)
 2. Authentication/Authorization được thực hiện thông qua AWS Cognito
 3. Tracker API được sử dụng để thu thập vị trí hiện tại của devices
 4. Thông tin vị trí của các device sẽ được hiện thị lên Map
 5. Thông tin vị trí của các device sẽ được cập nhật vào DynamoDB thông qua Lambda
 6. Phía Admin phát hiện sự thay đổi trong DynamoDB và cập nhật trạng thái hiện tại của người dùng.

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.