Mô Hình Entity Relationship (ERD)

QA/QC Oct 18, 2021
  1. Giới thiệu về Entity Relationship Diagram
    1.1. Khái niệm

ERD là tên viết tắt của Entity Relationship Diagram. Mô hình này bao gồm E (Entity – Thực thể) và R (Relationship – Mối quan hệ). Từ đó ta có khái niệm ERD: Mô hình ERD là một sơ đồ, thể hiện các thực thể có trong database và mối quan hệ giữa chúng với nhau.

Peter Chen hiện là giảng viên của 1 trường Đại học tại Mỹ, được ghi nhận là người đã phát triển mô hình này vào năm 1976 và được ANSI - Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ được công nhận mô hình chuẩn vào năm 1988
1.2.Ưu điểm

ERD giúp cho chúng ta có cái nhìn tổng quát về sơ đồ dữ liệu dùng trong toàn hệ thống để từ đó chúng ta sẽ có cái nhìn tổng quát về dự án, hệ thống chúng ta đang phải tìm hiểu gồm những chức năng gì, dữ liệu gì, và cách sử dụng ra sao.

Như vậy, nếu chúng ta vào dự án ngay từ đầu thì chúng ta có thể cùng mọi người trong dự án phân tích dự án, thiết kế database và cũng từ đó chúng ta có thể tìm ra được những bất thường cũng như điểm không hợp lý trong spec hay yêu cầu.

Hay nếu như chúng ta vào dự án lúc sau, tiếp nhận dự án vào phase 2, dựa vào việc vẽ ERD, vẽ các thực thể, các mối quan hệ của chúng thì chúng ta cũng có thể hoàn toàn mường tượng được hệ thống chạy như thế nào, luồng xử lý ra sao

2. Các thành phần của ERD
2.1. Entity

- Entity là đối tượng lưu trữ thông tin trên hệ thống. Đó là một thứ có thể xác định được, ví dụ như một người, đối tượng, khái niệm hoặc sự kiện,… Vì vậy entity thường đươc thể hiện dưới dạng danh từ

- Ký hiệu của Entity:

2.2.Attribute

- Attribute có nghĩa là thuộc tính hay đặc tính của Entity

- Ví dụ:

2.3. Relationship

Có tất cả 06 loại Relationship – Mối quan hệ trong ERD.

Lưu ý:

- Mối quan hệ trong ERD được thể hiện dưới dạng đường kẻ nối giữa hai Entity. Vì vậy sẽ có 2 chiều đọc mô hình ERD: 1. Đọc theo chiều từ trái sang phải và 2. Đọc theo chiều từ phải sang trái

- Có thể sử dụng một mối quan hệ giữa hai Entity hoặc kết hợp hai mối quan hệ giữa hai Entity

Chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết khái niệm cũng như cách dùng các mối quan hệ bằng các ví dụ dưới đây

2.3.1. Mối quan hệ Một

2.3.2. Mối quan hệ Một và chỉ Một

2.3.3. Mối quan hệ Không hoặc Một

2.3.4. Mối quan hệ Nhiều kết hợp với Mối quan hệ Một

2.3.5. Mối quan hệ Một hoặc Nhiều kết hợp với Mối quan hệ Một và bắt buộc Một

2.3.6. Mối quan hệ Không hoặc Nhiều kết hợp với Mối quan hệ Một hoặc Nhiều

Trên đây là những thông tin tổng hợp về Entity Relationship Diagram là gì cũng như những chia sẻ khái lược nhất về sơ đồ ER. Hy vọng bài tổng hợp có thể giúp bạn hiểu hơn về sơ đồ này.

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.