Sức mạnh QC - Chapter 2: QC với PM

QA/QC May 27, 2021

Tại sao lại nhắc QC với PM?

Thực ra ngoài những dự án nhỏ, bình thường thì một ông PM sẽ tiến hành quản lý cả đội dự án từ BrSE, Dev, QC với các bước như:

  • Lập kế hoạch cho dự án, kế hoạch nhân sự cho dự án.
  • Theo dõi tiến độ của dự án, báo cáo tình trạng công việc cho khách hàng và các bên liên quan.
  • Trao đổi với mọi người trong dự án và với khách hàng để nắm bắt được tình hình và yêu cầu của khách hàng.
  • Quản lý đội dự án. Ví dụ: động viên tinh thần anh em, giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ, giải quyết vấn đề nói chung trong quá trình việc.
  • Báo cáo, ghi nhận thống kê cần thiết để rút kinh nghiệm.

Tuy nhiên, với một số dự án lớn thì cũng sẽ có thể tách phần System test ra thành một dự án riêng biệt. Và người làm pm dự án đó thường sẽ là những QC lão luyện và từng trải. Một PM cho dự án test chuyên biệt thì cũng phải làm đầy đủ theo trình tự như một pm thông thường, chỉ khác là cách quản lý chi tiết, báo cáo sẽ khác đi đôi chút. Ví dụ như: báo cáo về tiến độ viết testcase, thực hiện test, số lượng bug, xu hướng bug...

Do đó một QC cũng cần phải có kỹ năng như một PM thì mới có thể thực hiện được những dự án lớn đòi hỏi khả năng quản lý tốt, phát hiện và xử lý issue, báo cáo sao cho khách hàng nắm được tình hình dự án cụ thể như thế nào.

Làm thế nào để trở thành một PM dự án test chuyên biệt?

  • Phải nắm vững quy trình như một pm dự án thông thường
  • Phải có mindset về quản lý  thống kê số lượng testcase, bug và phải biết estimate công số dựa trên testcase và bug
  • Có khả năng phân tích bug, tìm ra xu hướng bug và đưa ra giải pháp nhằm giảm bug ở những điểm trọng yếu để đảm bảo chất lượng toàn dự án
  • Phải lên kế hoạch xây dựng các round test cho hiệu quả và phù hợp
  • Xây dựng được bộ data quy chuẩn log bug và phân tích bug

Nói chung, một PM dự án test sẽ cần phải rất chi tiết đến từng testcase và bug. Làm sao để thể hiện được cho khách hàng bằng những con số và giải pháp xử lý với mục tiêu cuối cùng là đảm bảo chất lượng dự án trước khi đến tay người dùng.

Nếu các bạn cũng có suy nghĩ và định hướng tương lai nâng cao kỹ năng test management thì hãy chia sẻ ý kiến của mình nhé.

Thanks!

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.