Swoole trong hệ thống high-performance [Part 1]: Giới thiệu

LAMP Jan 26, 2021

Chào anh chị em,

Bài viết này nằm trong chuỗi giới thiệu về hệ thống realtime sử dụng PHP kết hợp với Swooole Extension.

SWOOLE
Swoole một PHP Extension dành cho phát triển các hệ thống high-performance, scalable, concurrent TCP, UDP, Unix Socket, HTTP, WebSocket services với cú pháp PHP

Swoole is an high-performance network framework using an event-driven, asynchronous, non-blocking I/O model and coroutine.

Cũng giống như socket, Swoole là một network framework sử dụng hướng sự kiện, không đồng bộ, non-blocking I/O model...

Nó được viết bằng ngôn ngữ C/C++ nên đảm bảo việc thực thi ở tầng thấp.

Các nhà phá triển có thể sử dụng API đồng bộ, hoặc bất đồng bộ cho hệ thống của mình

Tóm lại, Swoole là một giải pháp PHP Async tích hợp sẵn async, coroutine và multiple threads I/O modules.

Điều quan trong là hiện tại nó mới hỗ trợ trên Linux và Mac

Để biết thêm thông tin, anh chị em có thể truy cập vào trang chủ để tìm hiểu tại đường dẫn:

https://www.swoole.co.uk/

Trên đây là khái quát về swoole extension, mời anh chị em đón đọc các phần tiếp theo trong chuỗi bài viết này trong thời gian tới.

Hẹn gặp lại.

Photo by Anna Yenina / Unsplash

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.