TẢN MẠN VỀ PICMASTER

QA/QC Dec 07, 2020

I. Sơ lược về testcase matrix Picmaster

1. Testcase matrix Picmaster là gì?

 • Là testcase dạng đứng theo cột
 • Kết hợp các thông tin input ở hàng ngang để đưa ra các output mong đợi
 • Mỗi cột là một kết hợp khác nhau, không trùng nhau.

2. Mục đích sử dụng testcase matrix

 • Tư duy nhanh testcase cần test
 • Tăng độ bao phủ bug với số lượng testcase ít nhất

3. Đối tượng sử dụng

Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng (BrSE, PM, Dev, Tester). Vì phương pháp này cũng có thể dùng để phân tích sâu bên trong các business của khách hàng.

II. Ưu, nhược điểm của testcase matrix

 1. Ưu điểm
 • Ngắn gọn, step và kết quả test chỉ cần viết một lần và dùng cho nhiều testcase => giảm thời gian viết testcase
 • Dễ review
 • Có thể bao phủ được hết các trường hợp cần test, tránh bỏ xót testcase
 • Dễ thay đổi trường hợp kiểm tra nếu có sự thay đổi dữ liệu đầu vào.
 • Cover được phạm vi ảnh hưởng khi có bug or thêm yêu cầu từ KH

2. Nhược điểm

 • Dễ đánh trùng case khi số lượng case lớn
 • Khó tạo được case khi chưa nắm rõ được spec

III. Cách tạo ra 1 testcase matrix picmaster

 1. Điều kiện
 • Hiểu được tổng quan và các điểm quan trọng spec
 • Nắm được phạm vi ảnh hưởng của chức năng có trong spec tới các chức năng khác.

2. Các tạo ra 1 testcase matrix picmaster

 • B1: Liệt kê điều kiện, các input, kết quả mong muốn theo hàng ngang
 • B2: Kết hợp điều kiện và kết quả mong muốn
 • B3: Đánh dấu cho từng kết hợp đã chọn ở phía trên

3. Các điểm cần lưu ý

 • Kết hợp các điều kiện ở hàng ngang phải có ý nghĩa, có khả năng xảy ra
 • Phân bố các case phải đồng đều , không tập trung vài 1 vùng
 • Với 1 US lớn thì có thể chia nhỏ testcase để không bị nhầm lẫn hay bỏ sót case khi đánh dấu.
 • Hạn chế lặp các điều kiện

Có 2 cách để tránh bị lặp điều kiện

C1: break nhỏ matrix hơn

C2: sử dụng ký hiệu đối với case kết hợp

 • Đặt tên các điều kiện ngắn gọn dễ hiểu

IV. Tổng kết

Để làm được một testcase picmaster tốt, bạn hãy:

 • Định nghĩa và phân loại điều kiện lớn, nhỏ đúng
 • Tìm số lượng testcase tối ưu dựa trên công thức

[Số lượng đk lớn] x [Giá trị lớn nhất đk nhỏ]

 • Không làm bảng matrix quá 30 case, nên tìm cách break nhỏ matrix để tăng tính rõ ràng và hiệu quả khi thực hiện test
 • Phương pháp viết testcase này phù hợp với các dự án labo, khách gửi từng yêu cầu nhỏ (UserStory)
 • Từ dạng testcase này cũng có thể chuyển đổi sang dạng ngang được

Tác giả: Hoàng Event

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.