Tất tần tật các Keyword giúp nâng cao hiệu suất cá nhân

BrSE Jun 27, 2021

Xin chào mọi người lại là mình Shun đây.

Vừa qua chắc ai cũng biết ở công ty có một nhóm đang được tham gia khóa học phát triển kĩ năng ở bên Agilearn và rất may mắn mình cũng là một trong những người đó.

Trong quá trình học mình thấy có rất rất nhiều những công cụ, nhưng nghiên cứu khoa học, những lý thuyết giúp chúng ta nâng cao hiệu suất cũng như phát triển bản thân của mình hơn. Thiết nghĩ ở thời đại công nghệ mà cái gì cũng có ở trên mạng này thì một điểm rất là quan trọng đó là "keyword". Nên mình có tổng hợp lại tất cả những keyword đó mong rằng một phần nào có ích có thể giúp các bạn có ý tưởng cũng như con đường giúp các bạn trưởng thành hơn.

Hãy search thử những từ khóa theo lĩnh vực mà bạn quan tâm. hoặc cá nhân có những keyword nào thì có thể ping mình để update thêm nhé

Cách học của nhà quản lý

 • Tư duy phát triển & Tư duy cố định
 • Chu trình học tập Kolb
 • Kĩ thuật ghi chú Cornell
 • Học qua phản tư reflection

Nâng cao hiệu quả cá nhân

 • Đặt mục tiêu SMARK, OKR
 • Lập kế hoạch hiệu quả 5W2H
 • Quản lí công việc KABAN (Tool trello)
 • Nguyên tắc Pareto
 • Đặt độ ưu tiên theo ma trân Eisenhower
 • DoD: Define of Done để đảm bảo chất lượng công việc. Checklist để kiểm tra công việc
 • Luồng xử lý công việc Getting Things Done (GTD)
 • Kaizen và chu trình cải tiến liên tục PDCA
 • Pomodoro đóng khung thời gian nâng cao năng suất
 • Nguyên lý 80/20 hoặc 5/20 của Warren Buffett ⇒ Tập trung vào điều quan trọng
 • Nguyên tắc 1% (những nỗ lực nhỏ nhất)
 • Các công cụ theo dõi lịch (Google Calendar)
 • Các công cụ ghi chú
 • Evernote, Notion, Notes, Google Keep...
 • Danh sách việc ngừng làm
 • Bản phác thảo công việc cá nhân (Personal Business Model Canvas)
 • Bánh xe cuộc đời
 • Glad / Sad / Mad - KPT (Keep / Problem / Try)

Ra quyết định và giải quyết vấn đề

 • 5Why : Tìm nguyên nhân gốc rễ của vấn đề
 • Đánh giá vấn đề dưới nhiều góc nhìn theo 6 chiếc mũ tư duy
 • Tư duy nhanh và chậm
 • Quy trình 7 bước của toyota
 • Biểu đồ cây
 • Bảng ra quyết định
 • Bản đồ tư duy để ra quyết định
 • Mô hình thiên nga đen: kinh nghiệm không giúp bạn thông minh hơn
 • Song đề tù nhân - khi nào bạn nên tin tưởng ai đó

Giao tiếp đạt kết quả

 • Kĩ năng lắng nghe, không phán xét
 • Elavator Pitch
 • Hourensou (Báo cáo / Thảo Luận / Liên lạc)
 • Story telling Canvas

Phát triển trí tuệ cảm xúc

 • Thiền
 • Quét cơ thể
 • Chánh nhiệm
 • Nhật kí cảm xúc
 • Reflection

Quản trị theo mục tiêu

 • OKRs, SMART,  CFR
 • Lý thuyết điểm hạn chế ⇒ Cải tiến hiệu suất

Quản lý dự án linh hoạt

 • Scrum
 • WBS
 • 5Why
 • Daily Standup
 • Userstory
 • Backlogs
 • Kanban

Xây dựng và dẫn dắt nhóm hiệu suất cao

 • Team canvas
 • Working Agreement
 • Team charter
 • Feedback 360
 • Cửa sổ JOHARI
 • Situational Leadership
 • Autonomous Team
 • Self-organizing team
 • BrainStorming, Lean Coffee
 • Mô hình Tuckman – các giai đoạn phát triển của một nhóm

Huấn luyện và phát triển con người

 • Lý thuyết tạo động lực
 • Thang nhu cầu Maslow
 • Cây gậy & củ cà rốt cho hành vi
 • Thuyết 2 nhân tố - Herzberg
 • Mô hình Drive
 • Thang Dreyfus: phân loại mức độ trưởng thành về mặt kỹ năng (skill) của một con người trong một lĩnh vực cụ thể.
 • Huấn luyện với mô hình GROW: Phương pháp huấn luyện nhân viên hiệu quả
 • Thang đo Bloom: 6 cấp độ đo sự nhận thức
 • Mô hình Kirkpatrick: Bốn cấp bậc đánh giá học tập
 • Mô hình suy nghĩ  để huấn luyện (Hoàn cảnh, suy nghĩ, cảm xúc, hành động, kết quả )
 • Giảng bài theo mô hình Gagne
 • 7C coaching
 • Phản hồi theo mô hình CORBS

(Tobe Continue...)

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.