Test View Point cho màn hình Login

QA/QC Jun 07, 2022

は(⋈◍>◡<◍)。✧♡
Halo mọi người. Trước tiên cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian nho nhỏ để nghé qua bài của bọn mình nhé ạ.  ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌( ̄◇ ̄)┘

Như mọi người đều biết thì màn hình Login là màn hình cơ bản mà hầu như đa phần các hệ thống đều có. Chính vì vậy, bọn mình xin phép liệt kê một số quan điểm test cơ bản cho màn hình này, tùy vào tính chất dự án mà chúng ta có thể thêm hoặc bớt case cho phù hợp.

I. Kiểm tra UI


1. Kiểm tra màn hình đã đầy đủ thành phần theo design chưa
2. Kiểm tra background
3. Kiểm tra các label như tên màn hình, tên trường, place holder, tên button, msg...
4. Kiểm tra font/font size/font color/color của text/button/error validation
5. Kiểm tra tính đồng nhất về Align
6. Kiểm tra hiển thị khi zoom in/out
7. Kiểm tra Responsive (nếu có)
8. Kiểm tra hyperlink (giống với design)
9. Kiểm tra icon có action
10. Kiểm tra hoạt động của con trỏ chuột: Tab/shift tab
11. Kiểm tra hiển thị auto focus

II. Kiểm tra Validate

III. Kiểm tra tính năng

IV. Kiểm tra phân quyền (Tùy thuộc vào yêu cầu của hệ thống có phân quyền hay không)

V. Kiểm tra Security

VI. Kiểm tra session timeout (tùy vào hệ thống có yêu cầu hay không)

VII. Khi có chức năng đăng nhập có mã xác thực hoặc cần đăng nhập qua hệ thống thứ 3

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.