WORKFLOW VÀ TEST DESIGN

QA/QC Jun 07, 2022

1. Giới thiệu về workflow

Workflow là một bản vẽ mô tả các luồng công việc (thứ tự các bước, tác vụ, sự kiện) xảy ra trong hệ thống với vác tác vụ chính, ngoài ra còn mô tả tương tác giữa người dùng và hệ thống.

Vậy ai là người tạo worklfow trong dự án?

Người tạo workflow là BA/BrSE và tester cũng có thể vẽ được workflow nếu đầy đủ kinh nghiệm, kiến thức. Và trong một dự án bản tài liệu về workflow rất quan trọng vì trong team đều dựa vào đó để nắm được luồng chính và tester dựa vào đó để xây dựng high level test và để viết test case IT, ST.

Tại sao lại nên sử dụng workflow?

Điều đầu tiên cần làm khi thiết kế luồng công việc của một dự án là phải biết xây dựng mục tiêu. Để xây dựng được mục tiêu đó một cách tổng quát và trực quan nhất thì chúng ta nên sử dụng worklfow. Dưới đây sẽ đưa ra một số lý do tại sao chúng ta nên sử dụng workflow:

  • Hiểu được toàn hộ flow trong dự án dưới dạng hình vẽ, những flow đó sẽ giúp chúng ta hiểu được sự tương tác từng chức năng với nhau.
  • Giúp ích cho Dev, QC và các thành viên trong dự án dễ nói chuyện với nhau.
  • Giúp chúng ta có cái nhìn tổng quát về toàn hệ thống, để đánh giá được vùng ảnh hưởng khi fix bug và test bug.
  • Thiết kế được các tài liệu liên quan trong UAT cho khách hàng (Ví dụ: Tài liệu hướng dẫn sử dụng, system test case, detail UAT document, …)

Có bao nhiêu loại workflow?

Có 2 loại bao gồm :

  • workflow system mô tả chức năng toàn bộ hệ thống.
  • workflow mô tả từng module chức năng của hệ thống.

2. Xây dựng workflow

2.1. Ký hiệu cơ bản được dùng để vẽ workflow

2.2. Cách thức xây dựng

Người tạo tài liệu workflow phải nắm được các nghiệp vụ trong dự án. Không chỉ nắm rõ bên end user mà phải nắm rõ và hiểu sâu hệ thống.

Ví dụ: Khi mô tả về luồng tương tác của 1 chức năng người vẽ workflow phải biết được dữ liệu MH nào set vào DB, dự liệu nào không set vào DB và dữ liệu nào ảnh hưởng đến các  MH khác hoặc tính năng khác. Từ đó xác định được rõ nghiệp vụ cần mô tả là gì?

Cuối cùng, cần xác định được đâu là điểm bắt đầu và đâu là điểm kết thúc của workflow.

2.3. Một số tool vẽ workflow online

· Draw.io

· Lucidchat.com

· PlanUML

Link tham khảo workflow: https://drive.google.com/file/d/1DQl1oxiEpzvHtln794c5LgzGf9Mf7C_e/view?usp=sharing

3. Test design

3.1. Test design là gì?

Test design là tài liệu phác thảo những testcase cần có trong test case. Test design có một số đặc điểm nổi bật sau:

- Thể hiện rõ quan điểm test

- Là bản rút gọn của test case detail

- Test design là dạng high level test case

Vậy test design có lợi ích gì?

Trong thực tế, đa số chúng ta đều hay bỏ qua test design hoặc là chỉ phác họa trong suy nghĩ mà thay vào đó là viết thẳng testcase detail. Nhưng không một ai nghĩ đến tầm quan trọng của test design, nhất là trong các dự án chứa phần chức năng có logic phức tạp. Dưới đây, mình sẽ đưa ra một số lợi ích nổi bật nhất của test design:

- Ngắn gọn, dễ hiểu

- Giúp người đọc (reviewer) có thể dễ dàng hình dung được những quan điểm test

- Tránh lack case khi viết testcase

- Đặc biệt, nếu không đủ thời gian viết testcase thì có thể dựa vào test design

3.2. Sự khác nhau giữa test design và test case

Bảng dưới đây sẽ thể hiện rõ sự khác nhau giữa test design và test case:

3.3 . Các công cụ thể hiện Test desgin

Trong thực tế, có rất nhiều cách cũng như công cụ thể hiện test design, dưới đây là một số công cụ được ưa chuộng nhất hiện nay:

· Draw.io: https://app.diagrams.net/

· Xmind 8: https://www.filecroco.com/download-xmind/

· Miro Mindmap: https://miro.com/templates/mind-map/

· Excel

Link tham khảo test design: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_Zy82GRPw7eShhU1E1MRLKEzd9Tb8mPr/edit#gid=1610036176

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.